San Joanek jagon daizala Arrabako landan!

Bizkaie! 2002-06-01 00:00   Antxinakoak Geurera
Testua eta argazkiak, Jon Urrutxurtu.

Zigala gainerrea

Bizkaie! 2002-06-01 00:00   Jan edanak
Beñat Ormaetxea, Aretxondo Jatetxeko Sukaldaria.

Berbako lagunak

Bizkaie! 2002-06-01 00:00   Barriketan

Hong Kong (II)

Bizkaie! 2002-06-01 00:00   Bidaide
Azken buruan Esandakoak esanda, nortasun bereziko uria da; kontrasteak dira nagusi, eta batez be, txinatar eta anglosaxoniar kulturak dagoz aurrez aurre. Hong Kongeko herritarrak nahikoa kontserbadoreak dira, baina biziteko modua mendebaldekoa da guztiz. Halan da be, bizitzearen uria ('City of life') baino areago, kristalezko infernua da, eta artaldean noraezean dabilzen ardien antzera bizi da han jentea. Informazino gehiago eta eguneroko barriak jaso gura izan ezkero, ondoko webguneetara jo: www.hongkongdaily.com www.scmp.com Testua eta argazkiak, Zigor Aldama.

Arabako Errioxa

Bizkaie! 2002-06-01 00:00   Jan edanak
Azken buruan, Arabako Errioxan era guztietako ardaoak egiten dituela argi itxi gura neuke: urteko ardao zuriak, barrikan irakitako ardao zuriak, gorriak edo apardunak, baina ospetsuenak ardao baltzak dira, bai beratze karboniko eran egindako urteko ardaoak eta bai barrikan eta botilan zahartutako ardaoak be. Mikel Garaizabal, Enologoa eta sommelierra.

NABO, North American Basque Organization

Bizkaie! 2002-06-01 00:00   Euskaldunak munduan
Alberto Alday, Abokatua eta 'Euskaldunak Diasporan' gaiari jagokonez, ikerlaria eta idazlea.

Odolbildua

Bizkaie! 2002-06-01 00:00   Kulturea
Edorta Jimenez, Idazlea.

Lekeitio eta Ondarroa alkar konpondu ezin

Bizkaie! 2002-06-01 00:00   Antxinakoak Geurera
Bertso Berriac, José Bronchec jarriac 1 Bertso berriac jartzera nua Gusto duenac aditu Nere barruba betia dago Gueyago ezindet cabitu Pentzamenduan jarri orduco Biotzagat muguitu Nayago nuque pasa bezela Susen contaco banitu. 2 Motiborican asco badegu Serbait esaten asteko Danontzat igualegonda euquera Estropara jocatzeco Gure ausuac modu onetan Gu gorrotuan artzeco Arrasoidican esdet billatzen Tamaña ortan jartzeco. 3 Ogueitasortzi urte dirade Donostiara juantziran Iru trañeru illaren lauan Ederqui probatu siran Illan zortzian Donostiarra Ura bentajas atzian Premiua ta bandera artuta ...

Galaxietako gerrearen II. kapitulua, 'Klonen Erasoa', pantailan eztanda egiteko prest

Bizkaie! 2002-06-01 00:00   eretxia
Ziberespaziotik ibilalditxua Ziberespazioan 'Galaxietako Gerrearen' inguruko informazinoa topetea zeregin nekagarria izan leiteke, istorio honen ganeko guneak larregi diralako. Eta ez da harritzekoa, istorio honen jarraitzaile kopuru ikaragarri handia hartzen badogu kontuan. Gauzak apurtxu bat errazago egiteko, hona hemen George Lucasek sortutako unibersoan ez galtzeko web orrialderik gomendagarrienen aukeraketea. Jantzi praka espazialak, igon espazio ontzira... eta indarrak lagundu deizuela!. Orrialde ofizialak Starwars.com http://www.starwars.com/ Galaxietako Gerrearen istorioaren orrialde ofiziala da. George Lucasek ahalegin handiak egin ditu zale eta ...

Nagientzako salbazinoa

Bizkaie! 2002-06-01 00:00   sarean
Hona hemen ikasle nagientzako web orrialde interesgarriak: www.rincondelvago.com www.monografias.com www.apuntes21.com www.lafacu.com www.lasalvacion.com www.ieduca.net Gotzon Plaza, Informatikoa.

Sorginen Akelarrea

Bizkaie! 2002-06-01 00:00   Bertsolaritzea
Doinua: 'Barruaren barrutik' 1 Ezkaratzeko leiho ertzean iletargia hodei atzean otso uluak mendi ganetik kilker hotsa baratzean artega eta aztoratuta txakurra ahausi latzean mesfidantza bihotzean gure auzoko atso zaharra sartu da sasi artean. 2 Sasi ganetik izar ondora zeru azpitik auskalo nora begi arrotzek zertan dabilen ikusi ezean hoba gaulendiaren denoduaren mendeko danez denbora demonioen altzora erratz ganean ortzimugarantz hor doa gora ta gora. 3 Aurrekaldean larre ederra atzean troka ta mendizerra gaiztakeria dauko helburu zelango andra okerra! Aztikerien keia ...

'Icioqui dugu, guec ajutu ez dugu'

Bizkaie! 2002-06-01 00:00   Euskerea berbagai
Testu honetako ezaugarri filologiko nagusienak ondoko honeek dira: - Sinkopa maila handia. - Asimilazino bokalikorik eza. - Mendebaldeko euskalkiaren aditz formak: dau. - Amaierako -n bako soziatiboa: -ki. - -rik ablatiboa. - -dana erlatiboa. - Hegoaldeko goi-nafarreraren ezaugarria: igor izenordain zehaztubakoa, bokalen arteko 'g' eta guzti. Kontuak kontu, aurretiaz bagenkian arren eta Koldo Mitxelena edo Iñaki Camino lako hizkuntzalari eta filologoek aztertu izan daben legez, Barindanon topautako testu honek argi erakusten dau Lizarrako Merindadean antxina erabilten zan euskereak mendebaldeko zein nafarroako euskerearen ezaugarriak ebazala. Koldo Isusi Zuazo

Ibilaldia 2002: 'Lotu barik'

Bizkaie! 2002-05-15 00:00   Barriketan

Matxitxakoko gudua

Bizkaie! 2002-05-15 00:00   Antxinakoak Geurera
Iñaki Goiogana Mendiguren, Euskal Abertzaletasunaren Agiritegiko teknikaria.

Udabarriko errezetea

Bizkaie! 2002-05-15 00:00   Jan edanak
Beñat Ormaetxea, Aretxondo Jatetxeko sukaldaria.

Euskal Herriko ipar-mendebaldeko euskerea

Bizkaie! 2002-05-15 00:00   Euskerea berbagai
Alonsotegiko barriemoile euskaldun batek -Engrasi Etxebarria artibarrak- holantxe esan euskun 1997an: «…ba, emeti, Karrantzati gora, ta berantza, berantza, berantza… Se au dana ise san euskaldune. Ba, Gordejuelako etxaldea' danak, ba, dires: Iñarritu, Arzuria, Aretxederra… guria da Isuskiza… Lekubarri… Danak euskaldunek. Baserrik danak euskaldunek. O sea, Gordejuelan aurreko denporetan danak euskaldunek. Ta gero asi sen galduten da galduten… Galdu san bai. Galdu senean asi sian emen minak eta, bearren eta… Altos Hornos eta. Jendea etorri san kanpoti. Danak erdera ta… ala ...

A Student Grammar of Euskara

Bizkaie! 2002-05-15 00:00   Euskaldunak munduan

Hong Kong (I)

Bizkaie! 2002-05-15 00:00   Bidaide
Hurrengo zenbakian, Hong Kongek Txinaren barruan bizi dauen egoerea eta urian arlo guztietan dagozan sekulako kontrasteak azalduko doguz. Testua eta argazkiak, Zigor Aldama