Gurseko kontzentrazino-esparrua

Bizkaie! 2002-08-15 00:00   Antxinakoak Geurera
1940ko lehenengo hilebeteetan, emoten eban euskaldunek ez ebela gehiago Gurs zapalduko, baina, bai zera. Alemaniarrek Frantzia hartu ebenean, bagilean, barriro bete zan Gurs errefuxiatuz, eta erbesteratu horreen artean euskaldunak be baziran. Oraingoan, gorago aitatu dogun Ibarnegarayk aginduta, orduan Frantziako gobernu kolaborazionistako ministro zan eta. II. mundu gerra denporan Gurs ez eben zarratu, eta bertatik pasau ziran hainbat eta hainbat nazi eta frantses kolaborazionisten arerio asko eta asko. Orduan be ez zan preso egozanak hilteko makina bihurtu, baina bai, atxilotu eta ...

San Justoko karobia (Zeanuri) barriro ketan

Bizkaie! 2002-08-01 00:00   Antxinakoak Geurera
Tradizinoak eta ondare historiko-kulturala berreskuratu guran Zazpi udatan jardun ondorik, karobiaren zaharbarritze beharrak amaitutzat emoten dira. Orain dala zazpi urte berreskuratu eban Ipizki Taldeak 1950etik bertan behera itxita eta hondatuta egoan San Justoko karobia, eta ordutik abuztuko lehenengo astegoienean martxan jarri dabe kare-labea. Baina, ketan jarteaz ganera, urtero-urtero karobiaren inguruan egokitze lanak egin dabez Ipizkikoek: 'lehenengo urtean karobia bera egokitu genduan, hurrengoan egurrez eta zohiz osotutako txabolea eregi genduan ondoan, hirugarrenean ingurua trabiesez zarratu; laugarrenean, karobiaren hormea arrakalatuta eta jausteko ...

Garia eta artoa berbaz

Bizkaie! 2002-07-15 00:00   Antxinakoak Geurera
Holan ebilzan seguru, gari-artook. Egia artez esateko, biak be ondo jatorkuz baserrirako, gaur mizkatuta sarritan jan gura ezik egoten gara baina!. 'Mizkeria lan gaizto' dinosku esakereak, eta begiratu gaur zer ekarri dauen munduak, artorik jan gura be ez eta ogia dandarrez hortik zehar edozein lekutan! Non ete dagoz behearen ganeko ogi zatiak hartu, aitearen egin, mun emon eta jaten genduzan hareek egunak! Hau bai dala izatekoa, mundurik erdia ogia be jan gura ezik eta beste erdia ha iruntsiko leukeala. Nora ...

Esklabutzea Hondarribian 1648an

Bizkaie! 2002-07-15 00:00   Antxinakoak Geurera
Goragokoa, anekdota bat baino gehiago da. Danok gara bardinak eta danok egin geinke Leopoldo II.ak, Millán Astrayk edo Tomas Eizagirrek egin ebena, bardin edo antzera. Ona da jakitea, hamaikatxu ikusiko doguz eta. Iñaki Goiogana, Abertzaletasunaren Agiritegiko Teknikaria.

Ardi-mozketea, atzoko eta gaurko beharra

Bizkaie! 2002-07-01 00:00   Antxinakoak Geurera
Nahiz eta hasikera baten ardi-moztuteko makinearen aurrean artzain zaharrek arpegi arraroa jarri, beharra ikusi ondoren gustora geratzen dira. 'Basilio Etxebarria auzoko artzain beteranoak be metodo hau lehenengoz ikusi eta gero, bera artazirik gehiagotan ez doala hartzen esan eustan' ziurtatu dau Imanolek. Horrenbestez, zeregin zahar honetan be apurka-apurka aurrerakuntzearen haize barriak sartzen doaz eta nork jakin hemetik urte edo hilebete batzuetara zer ikusi beharko dogun. Eutsi goiari. Testua eta argazkiak: Jon Urrutxurtu.

Lope de Agirreren abenturak

Bizkaie! 2002-07-01 00:00   Antxinakoak Geurera
Iñaki Goiogana, Abertzaletasunaren Agiritegiko Teknikaria.

Sacamantecas

Bizkaie! 2002-06-15 00:00   Antxinakoak Geurera
Iñaki Goiogana, Abertzaletasunaren Agiritegiko Teknikaria.

San Joanek jagon daizala Arrabako landan!

Bizkaie! 2002-06-01 00:00   Antxinakoak Geurera
Testua eta argazkiak, Jon Urrutxurtu.

Lekeitio eta Ondarroa alkar konpondu ezin

Bizkaie! 2002-06-01 00:00   Antxinakoak Geurera
Bertso Berriac, José Bronchec jarriac 1 Bertso berriac jartzera nua Gusto duenac aditu Nere barruba betia dago Gueyago ezindet cabitu Pentzamenduan jarri orduco Biotzagat muguitu Nayago nuque pasa bezela Susen contaco banitu. 2 Motiborican asco badegu Serbait esaten asteko Danontzat igualegonda euquera Estropara jocatzeco Gure ausuac modu onetan Gu gorrotuan artzeco Arrasoidican esdet billatzen Tamaña ortan jartzeco. 3 Ogueitasortzi urte dirade Donostiara juantziran Iru trañeru illaren lauan Ederqui probatu siran Illan zortzian Donostiarra Ura bentajas atzian Premiua ta bandera artuta ...

Matxitxakoko gudua

Bizkaie! 2002-05-15 00:00   Antxinakoak Geurera
Iñaki Goiogana Mendiguren, Euskal Abertzaletasunaren Agiritegiko teknikaria.

Samartinen hamabi egiak

Bizkaie! 2002-05-01 00:00   Antxinakoak Geurera
Juan Manuel Etxebarria, Euskal Filologian Doktorea, Euskaltzaindiakoa, idazlea, ikerlaria...

Ardaoaren gerrea edo Euskal Herriko udalak jagi ziranekoa

Bizkaie! 2002-05-01 00:00   Antxinakoak Geurera
Iñaki Goiogana, Abertzaletasunaren Agiritegiko Teknikaria

Euskadiko Jaurlaritzearen ibilerak mendebaldean

Bizkaie! 2002-04-08 00:00   Antxinakoak Geurera
Ahoa zabalik geratu ziran Irala eta Sota han ikusi ebenagaz, Iralak inotson Pedro Basalduari, lehendakariaren idazkari partikularrari, sekula ez dauela horrenbeste euskera entzun. Ez dakigu zer pentsamentu eben Idahora joan aurretik topauko ebenaz, baina inondik inora be ez ha izango zanik. Sinistezina, euskalduna, ia erderarik ez ekiana eta ingelesez be gitxi eta jatorrizko ohiturak gordeten zituana. Indioek be euskeraz egiten eben eta! Iñaki Goiogana, Abertzaletasunaren Museoko Teknikaria (Sabino Arana Kultura Elkargoa).

Abade bat penitentzia eske zeruan sartzeko

Bizkaie! 2002-04-08 00:00   Antxinakoak Geurera
Juan Manuel Etxebarria Ayesta