Littérature de nulle part

Erabiltzailearen aurpegia Alex Uriarte 2018-05-14 13:22

Idazlearen heriotzeaz pentsau zein idatzi izan dot, noz edo noz —modu hipotetikoan bada be—. Aspaldikoa dau kritikeak idazlerik bako literaturearen apetea.

Aro barrira pasau orduko...

Erabiltzailearen aurpegia Alex Uriarte 2018-05-11 12:55

Nire erreferenteetako bat dan idazle portugaldar Rui Pereira-k esaten eban: Munduko edozein lekutara noala, kazetari bat fidagarria ete dan jakin ahal izateko, Euskal Herriaz galdetuten deutsat.

Halakoak gara: txikiak

Erabiltzailearen aurpegia Alex Uriarte 2018-05-08 17:43

Nazino txikerrak ez dira nazino handiakaz bertako biztanleen kopuruagaitik bakarrik ezbardinduten; zeozer sakonagoa da: euren existentzia ez da behin betikotzat joten dan ziurtasuna, kezka bat baino; erronka bat, arrisku bat.

Presondegia

Erabiltzailearen aurpegia Alex Uriarte 2018-05-07 13:18

Batzuetan, nik uste, kosta egiten jako preso ohiari gatibu egon zala sinistutea.

'Pokemon go'

Erabiltzailearen aurpegia Alex Uriarte 2018-05-03 17:27

Zeure sakelekoagaz izaki birtualak ehizatutea eta, halan, besteakaz hartu-emonak egitea da azken modea; azkena dinot, aurretik beste hamaikatxu izan diralako, moda guztiak bezela hasi ziranak: lotsati, tontamentean, eta gero hedatuten joan ziranak, uste ez genduanean, geu bere harrapatu gintuezan arte.

Over the Edge: Nashville-tik Gernikara

Erabiltzailearen aurpegia Alex Uriarte 2018-04-30 19:49

Autortu behar dot: lehen ez nintzan disko laburren oso jarraitzailea; lan luzeagoatan konfidantza osoa jarten neban, zeozelako osotasuna edo asebetetasuna topauko nitualakoan. 

Ahantzi zaharrak zantzu barritan

Erabiltzailearen aurpegia Alex Uriarte 2018-04-26 12:04

Ez naz efemeride zalea; sarritan, efemeride nahiz egun seinaladuak ezelan be ahaztu ezineko datak dirala begitantzen jaku eta, jakina, beste horrenbestetan, ez jaku otuten efemerideok gogoratu beharreko egunak barik, ahaztu beharrekoak dirala.

Rock progresiboaren uztako lau 'masterpiece'

Erabiltzailearen aurpegia Alex Uriarte 2018-04-25 11:24

Armairutik (behin betiko) urtetea erabagi dot: bai, gustuko dot rock progresiboa, edo, garai bateko rock sinfonikoa (eta zer?).

Begiradearen bidaiak

Erabiltzailearen aurpegia Alex Uriarte 2018-04-23 12:07

Andu Lertxundiri irakurri neutsan behin, bidaiariaren eta turistearen arteko dikotomia betierekoan, bataren eta bestearen arteko desbardintasuna, begiradea zala, intentzinoa.

Beti zorionaren bezperatan

Erabiltzailearen aurpegia Alex Uriarte 2018-04-19 16:14

Uda partean, Hegoaldeko geure eremuotatik lurraldeko ipar partera joten dogu, eguna zein astegoiena igarotera; zehatz esateko, Iparraldeko kostaldera hurreratzen gara.

Nekrologia literarioaren testuliburua

Erabiltzailearen aurpegia Alex Uriarte 2018-04-17 22:44

Mundu zabalean aho batez onartutako egia da idazleen nekrologikak beste idazle batzuek idazten dituela, nahiz eta niri ez jatan, berez, guztiz ebidentea begitantzen –zergaitik ez irakurleei enkargau? Nonork sinisten jarraitzen dau edozein idazle, idazle izateagaitik bakarrik, irakurle trebe zein ibilia dala?–.

Elebarriaren krisiaz

Erabiltzailearen aurpegia Alex Uriarte 2018-04-16 15:59

Lantzean behin berrazaleratzen dan gai horreetakoa da nobelagintzearen krisiarena; letra zaurituok denporea alperrik galtzen jarraitzeko asmau dogun errekurrentzia gazi horreetako bat.

Fede kontua

Erabiltzailearen aurpegia Alex Uriarte 2018-04-12 13:03

Autortu behar dot: musika-festibalak gustoko dodaz. Ez naz gaur egungo festibalitisaren maitalea, baina festibalen giroa desbardina dala deritxot.

Galtzerdi zuridun sandalien desenbarkoa

Erabiltzailearen aurpegia Alex Uriarte 2018-04-10 16:32

Atzo, turismoak geure herri askotako bizitzan daukan eragin ezkorraz jaubetu nintzan berbaldi interesgarri baten; zelan gabizan egiten herriak geroz eta gehiago kanpotarrentzat, eta geroz eta gitxiago geuretzat.

Garezurrarena

Erabiltzailearen aurpegia Alex Uriarte 2018-04-08 14:38

Hainbat emakume bortxatu ondoren, eskuak lotu eta burua pirañaz betetako potzu baten sartu deutsie gizonari, albisteak dakarrenez.

Erretratuez

Erabiltzailearen aurpegia Alex Uriarte 2018-04-06 15:58

Erretratuak daukaguz etxeetan, mesanotxean, armairuetako apaletan. Erretratuak dira manera bat denporearen potere ahalguztidunari aurre egiteko, logika kronologikoari iseka ironiko bat egiteko.

Luzaroan bizi bitez!

Erabiltzailearen aurpegia Alex Uriarte 2018-03-31 19:56

Liburutegien aspaldiko erabiltzailea naz, baina autor dot gero eta gustukoagoak dodazala; esango neuke garai batean liburu-denden zaleago nintzala, baina denporeagaz, eta azterketatxu honetan zehar agirian ipinten saiatuko nazen bestelango arrazoiakaitik, biblioteken bandora pasau naz.

Bizitza zatiren bat

Erabiltzailearen aurpegia Alex Uriarte 2018-03-29 00:00

Egunkaria irakurtea, ez gaitezan engainau, ez da aro bateko errituala; garai bateko goizak, ezjakintasunarenak izaten baitziran. Ez genduan idearik mundua zelan ete ebilen; pleistozenoko albisteez elikatuta ibilten ginan.

Gerrea

Erabiltzailearen aurpegia Alex Uriarte 2018-03-27 00:25

Geure herria hamaikatxu traumaren menpean bizi izan da historiaren bahean zehar; danatarik gatxena, gerrea. Donge horreen kontrako botikea edo farmako sendagarria topetea, danon eta gutako bakotxaren egitekoa da, benetan erradikau daiten gura badogu, behintzat.

Cipollini: argi-ilunen istorioa

Erabiltzailearen aurpegia Alex Uriarte 2018-03-25 16:56

Mario Cipollini nahitaezi aitatu beharreko figurea da: existiduko ez balitz, asmau egin beharko litzakeen gizasemea. Atzo 50 urte bete zituan horren klasiko, lehen txirrindulari lez; orain, aldiz, modelo edo enpresari bihurtu dan abiadurearen maitaleak.