Eskerrak ahulak garen

Erabiltzailearen aurpegia Alex Uriarte 2018-12-17 12:59

Etorkinen nazinoarteko krisia zeozelan berbagai bihurtu dan honetan, ondokoa ekarri behar geunke gogora, geu be garai baten etorkinak izan ginala, halabeharrez.

Lagun arraroarena

Erabiltzailearen aurpegia Alex Uriarte 2018-12-14 13:28

Nire bizitzeagaz bai egin leitekeela nobela bat, esan eban.

Une horretan

Erabiltzailearen aurpegia Alex Uriarte 2018-12-12 13:19

Guztia betiko lez joian, tabernako zorua zapaldu dodan arte; orduan, dana aldatu da, egoereak eta neure buruak espero ez neban 360 graduko birea egin dabe.

Immobilismoaren lobbya

Erabiltzailearen aurpegia Alex Uriarte 2018-12-10 17:26

Orain urtebete, Durangoko Azokea euskal kulturearen oasitzat jo neban, inguruan daukagun mass media globalaren ifrentzuan.

Kontraistorioak

Erabiltzailearen aurpegia Alex Uriarte 2018-12-08 17:00

Ez da dozue inoz pentsau, gauza batzuri jagokenez, denporeak ez dauala aurrera egiten? Bestela esanda, kontu batzuk oraindino ez dirala aldatzen?

Bakardadea azaldu eustan

Erabiltzailearen aurpegia Alex Uriarte 2018-12-05 12:57

Ezertan fetitxistea edo mitomanoa ez dan honek gauza bat bakarrik gordeko dau urrezko zapitan, bere bizi osoan.

Zenbat bildur

Erabiltzailearen aurpegia Alex Uriarte 2018-12-03 17:19

Horixe da euren/zuen/geure buruak emoten deustana, sarritan.

Belaunaldi arteko oztopoak

Erabiltzailearen aurpegia Alex Uriarte 2018-11-30 14:32

Literaturea gazte jentearengana hurreratu gura badogu, guztiz beharrezkoa da eurei horretarako erreztasunak eskeintzea, mundu hori eskuragarria, interesekoa eta benetan edarra dala ikustarazoteko.

24 urteko odisea

Erabiltzailearen aurpegia Alex Uriarte 2018-11-28 11:57

Senaduko euskal ordezkariak Florida aldean dabiz egunotan, Pablo Ibarri babesa emoten, hiru hilketa leporatuten deutsiezan kasuaren aurrean.

Zifren aroa

Erabiltzailearen aurpegia Alex Uriarte 2018-11-26 23:27

Velon izeneko enpreseak txirrindularitzearen munduko sprinterik bizkorrenen datuak batu ditu, behin errepideko denporaldia amaitutzat emon ostean. 

Rosaren itzulerea

Erabiltzailearen aurpegia Alex Uriarte 2018-11-23 11:00

Akzino garaiak jada urrun geratu jakuz, orain ekintza horreen guztien ganeko hausnarketeak hartu behar dau erdigunea.

Telefonotik zoroetxera

Erabiltzailearen aurpegia Alex Uriarte 2018-11-21 13:06

Picasso maisuak gbe egiten eban: ez eutsien margozten ixten eta, horrenbestez, garbitu barri egozan izarak barriro pintetan zituan.

Mozorro musikaldun politikea

Erabiltzailearen aurpegia Alex Uriarte 2018-11-19 17:04

Musikea ez da —eta ezin leiteke inoz izan— komenidu danean erabilteko politika-estrategia edo kanpaina-baliabidea.

Tuneleko John Lennon

Erabiltzailearen aurpegia Alex Uriarte 2018-11-16 13:19

Alarguna da, hiru seme-alaba ditu eta tuneleko John Lennon lez ezagutzen dabe urian.

Ekitearen ordainsaria

Erabiltzailearen aurpegia Alex Uriarte 2018-11-14 11:15

Umetan erakutsi euskuen mutilek ezin dabela negarrik egin —zoritxarrez—, baina zer pasetan da txapeldunakaz?

Idaztea: galzorizko ogibidea

Erabiltzailearen aurpegia Alex Uriarte 2018-11-12 13:21

Ez dakit zergaitik, baina guztiz normaltzat joten dogu norbanako bat medikuarenera joatea, gorputzean gatxen bat daukanean...

Komunikabideetatik ate

Erabiltzailearen aurpegia Alex Uriarte 2018-11-09 16:31

Euskaraldiak, prentsak, hedabideek edo sare sozialek dan-dana okupetan dabela dirudien honetan, badira euskereanganako militantzia edo borondatea modu isilean erakusten daben heroi gitxi batzuk.

Denboran aurrera, pisuan gora

Erabiltzailearen aurpegia Alex Uriarte 2018-11-07 11:23

Obesidade edo gizentasun morbidoaren kontua gai indibiduala, norbanakoari jagokona dala buruan sarrarazoten saiatuagaitik, ezin leiteke ezelan be ahaztu afera guztiz soziala dala.

Zirkua elitearentzat, ogia herriarentzat

Erabiltzailearen aurpegia Alex Uriarte 2018-11-05 23:36

Kulturearen leihoak biztanleriari edegitea beharrezkotzat joten dogun honetan, ez ete doguz derrigorrezkoak diran ateak zarratzen sarritan?

Ez bata, ez bestea

Erabiltzailearen aurpegia Alex Uriarte 2018-11-02 18:07

Atzo, etxeko danakaz Domu Santu eguneko mezan nengoala, nire buru barruko sasi-pentsamendu antropologiko batek estali eban abadearen sermoi aspergarria.