Girl with a pearl earring

Bizkaie! 2004-04-23 00:00   Zinemea
Delft, Holanda, 1665ean. Griet gazte eta ederra Johannes Vermeer margolari ospetsuaren etxean sartu da beharrean. Azken horrek, Griet-ek argi eta koloreetarako daukan intuizinoaren jakitun egonda, pinturean eta sedukzinoaren munduan murgiltzen ahaleginduko da. Bien bitartean, Maria Thins-ek, Vermeer-en amaginarrebak, Griet gaztea artistea inspiretako gauza dala ikusita, bien arteko hartu-emonak baimenduko dauz, suhia margolanen produkzino urria handitzeko gauza izan daiten. Ikusten dan legez, argumentua sano ernagaria da, honako hau edertasunaren bila abiatzen dan kontakizuna dalako. Ganera, pelikulea girotzeko beharrak, eszenografia eta tempusa ...

La mala educacion

Bizkaie! 2004-04-16 00:00   Zinemea
Almodovar familiak eginahalak egin dauz film hau goratzeko, baina, egia esan, ez deutse ezelan be erantzuten sortutako itxaropenei, Pedro Almodovar-ek gomuta eta zapaldutako sensazinoen ganean grina eta irrika handiz berba egin arren. Ondo preparautako kanpaina izan da, arrakastea ziurtatu dauana estreinaldia izan baino lehenago. Pelikulearen traman Pedro Almodovar-en “alter ego” dan Enrique personaiak dinoan moduan, “eleizearen kontrako erasoak eta sexua oso bikote komertziala dira”. Mantxako zuzendari ospetsuak Txinako kutxen antzeko puzzle bat atondu gura izan dau; holan, fikzino batek benetako ...

Pierce Brosnan, hilteko lizentzia galtzeko aginean

Bizkaie! 2004-04-16 00:00   Zinemea
Azken zurrumurruei kasu egin ezkero, zeregin hau hainbat urtetan beteteko aktore gazte eta erakargarriagoen bila ei dabilz; izenen artean Jude Law, Ewan McGregor eta “Eraztunen Jauna” filman Legolas arkulariaren papela egin eban Orlando Bloom britainiarrak agiri dira, bai eta “X-men” pelikulan egindako lanagaitik ezaguna dan Hugh Jackman be. Edozelan be, horrek ez ei deutso loa kentzen 50 urteko Brosnan aktore ezagunari; izan be, beraren esanetan, 007 “negozio bat baino ez da, eta, edozelan be, sormen proiektuetan behar egiten jarraituko dot” ...

'La mala educacion' ez da autobiografikoa, baina oso-osoan irudikatzen nau

Bizkaie! 2004-04-09 00:00   Zinemea
PPri zuzendutako kritika zorrotzak 'Zurrumurru baten modura zabaldu dan gauza bat esan gura dot, konfirmetan bada sekulakoa izango dana; izan be, PP, zapatu gauean, estadu kolpe bat emotekotan ibili zan. Ez dot fina edo leuna izan gura. Kontua ez da harriak botatea, baina ikusi behar da zelan joan dan PP. Baina, demokrazia ostera be heldu da eta argi eta garbi egin geinke berba. Herriak urten dau kalera informazino eske eta, zorionez, hori ezin izan da gelditu'. Antza danez, Almodovarrek Interneten ...

Kill Bill

Bizkaie! 2004-04-02 00:00   Zinemea
Quentin Tarantino oso gustora sentiduten da ezustekoak emon eta polemikak sortzen. Orain dala sei urte lehenengo pelikulak aurkeztu zituanean, itzelezko astrapalak biztu ziran, bortizkeria eta indarkeriaren apologia egin eta arazo larri hau hutsaren hurrengo bihurtzen ebalakoan. Sei urte geroago, inork ez dau horren ganean berba egiten eta Tarantino egile 'normaltzat' hartzen da, beste barik. Tarantinok badaki jakin zinean dan-dana asmauta dagoana eta, istorioak kontetako bide barriak jorratu beharrean, kasu honetan birziklapen lan handia egin dau, genero guztietako kodeak eta keinuak ...

Cachorro

Bizkaie! 2004-04-02 00:00   Zinemea
Miguel Albaladejok zuzendutako film honetan dentista homosexual baten estuasun eta bizipenak kontetan dira, bederatzi urteko Bernardo izeneko lobearen ardurea derrigorrean hartu behar dauenean. Aita modura jokatuko dauen zeregin barria dala eta, portaerea eta jokabideak aldatu behar izango ditu, umeari eredu zuzen eta egokia transmitiduteko. Beraz, film honetan familia gatazka baten barri emongo deuskue, bide batez homosexualidadearen gaiari disimulu eta jira-bira larregi barik oratuz. Abiapuntua hori izan arren, astiro-astiro, aldarri, drama, heroi eta persona zital barik, pelikulea giza hartu-emonen gaian sakontzen ...

Erreka mistikoaren itzulerea

Bizkaie! 2004-03-26 00:00   Zinemea
Eta, egia esan, ez deutsat meriturik kendu gura pelikula on honi, baina aldarrikatu gura neukez beste bi filmen dohain eta ontasunak: batetik, 'Mystic River', askoren ustez, urteko pelikularik onena izan dana; eta, bestetik, ikusleen oneretxia jaso ez baina zuzendaritza lan ikusgarria euki dauen 'Master and Commander' pelikulea. Eta Sean Penn-i emondako saria bidezkoa izanagaitik be, ez naz lar poztu Clint Eastwood eta, batez be, orain arteko ibilbide luzean bost izendapen izan dituan Peter Weir zuzendaria ostera be sarietatik kanpo ikusikeran ...

Cold Mountain

Bizkaie! 2004-03-26 00:00   Zinemea
Pelikula honen arazo nagusia sinisgarritasun faltea da. Inork ez dau bere egiten filmean agiri dan maitasun istorioa; ikusleek ez dabe sinisten Inman eta Ada bene-benetan maiteminduta dagozanik eta hori filmaren zoritxarreko sarrerearen ondorioa besterik ez da; izan be, protagonistek alkar ezagutzeko modua lar behartuta sartu diran flashback desegoki batzuen bitartez azaltzen da eta horrek beharrezko errealismo ukutu hori kentzen deutso 'Cold Mountain'-i. Nire eretxiz, egokiagoa izango zan egitura klasikoago eta linealago baten bitartez ikustea zein zan Adak eta familia ...

'Pasinoak' 20 miloe dolar inguru batu zituan estreinaldian

Bizkaie! 2004-03-19 00:00   Zinemea
Gibson-ek pagautakoa Pelikula hau, Gibson-en esanetan, ebanjelioen berbarik berbako bertsinoa dana, merkatuan 4.000 kopia ipinita estreinau zan Estadu Batuetako zinemarik gehienetan. Banaketea, beraz, ikaragarria izan da, obra hau independentetzat jo dala kontuan hartzen badogu, Gibson-ek oso-osoan finantzau dauela, bere poltsikotik 30 miloe dolar atarata. Emonaldietan be hainbat ezbehar izan ziran, esate baterako andre baten heriotzea, filma ikusi bitartean. Ganera, nahiko kritikatua izan da irudien gordinkeriagaitik. Hildakoak, 50 urte ingurukoak, bihotzekoa izan eban goizean egindako emonaldi horreetariko baten, Kansasen. 'Pasinoa ...

Something's gotta give

Bizkaie! 2004-03-19 00:00   Zinemea
Nahiko absurdoa izaten da pelikula bati balio handiegia emotea antzezleak onak eta ospetsuak diralako, baina, era berean, hori baizen zentzunbakoa da antzezleen behar finari entzutea kentzea, filma makala danean. Hori berori pasetan da komedia erromantiko honetan. Antzezleen jarduna on-ona da, batez be, Diane Keaton-ena, baina filma ez dago antzezleen maila berean. Pelikulea lar zuzena eta egokia da, topiko gehiegi erabilten ditu eta oso erraz aurreikusten da. Komertzialtasunari disimulu barik begiratu deutsie eta horrek produktua behar baino gehiago ahuldu dau. Guztiagaz ...

Lost in translation

Bizkaie! 2004-03-12 00:00   Zinemea
Bob Harris (Bill Murray) AEBko aktore ezaguna da, baina bere karrerea aldapan behera doa. Lan egin behar dauanez, Japoniako whisky bateko iragarkian parte hartzea erabagiko dau, ordainsari mamitsu baten truke. Aldi berean, Charlottek denpora librea ahal dauen moduan pasauko dau Tokion, gizonak, ospe handiko argazkilariak, enkargu bat bete behar dauen artean. Biak hotel berean topau eta ezagutuko dabe alkar. Coppolak pertsonaia protagonista biak sarri-sarri kokatu ditu galera eta hutsune baten sensazinoa emoten dauen plan orokor baten. Bien bitartean, Tokioko bizimoduak ...

Seabiscuit

Bizkaie! 2004-03-12 00:00   Zinemea
Zuzendariak sarrera arin eta sendo bategaz ekiten deutso pelikuleari; holan, guztiz bizimodu antagonikoak dituen persona bi ikusi ahal izango doguz: batetik, Charles Howard, automobilen negozio hasi barrian aberastu dan persona apala; bestetik, Tom Smith, errepideak zabaltzeko beharretan landa zabalei hesiak ipini behar jakozala melankoliaz ikusten dauen zaldien eta naturearen maitalea. Eta bien artean, Johnny Pollar gaztea, 1929ko burtsako crakc ikaragarriaren ondorioz, familiarengandik banandu eta, ahal dan moduan bizi izan beharko dauena urte gogor horreetan. Gary Ross-ek ondo gidatu dau pertsonaia ...

La vida que te espera

Bizkaie! 2004-02-28 00:00   Zinemea
Pelikula eder honetan artifizio bako narrazinorako aparteko trebezia igarriko dozue, denpora-tarteak ondo be ondo neurtu, topikoen trabak eta oztopoak gainditu eta kontakizunaren haria ezin hobeto zehaztu dalako. Familien arteko hasarre eta matrakatan sortutako maitasun istorioa ikuspuntu arin eta sinple batetik eratuta dago, espantu barik eta benetako errealidadean oinarritutako detaileakaz horniduta. Gutierrez Aragon zuzendaria premisa horreek aintzat hartuta abiatzen da, ezelako protagonismorik hartu barik eta inguruaren natur edertasuna eta horren barruan ostentzen diran miseriak kontrajarriz. Luis Tosar galiziarrak eta Marta Etura ...

Mona Lisa smile

Bizkaie! 2004-02-28 00:00   Zinemea
1953. urtea da. Andrazkoen rola guztiz zehaztuta dago: etxean geratu, familiaz arduratu eta gizonaren ondoan egotea. Wellesey-ko Unibersidadeko irakasle gazteek be holan ikusten dabe; izan be, goi mailako ikastetxe dotore horretan arrakastea ez da neurtzen norberaren garapenaren arabera, ezpada ezkontzeak ekarri beharreko estatusa kontuan hartuta. Neska gazte horreen bizimoduak aitatutako parametroen arioan bideratzen dira, harik eta artearen historiako irakasle moderno eta liberalak hori guztiori kolokan jarri arte. Mike Newell zuzendari ezagunak gidaturiko 'Mona Lisa Smile' filma protagonistearen distira eta ospea ...

21 grams

Bizkaie! 2004-02-16 00:00   Zinemea
Alejandro Gonzalez Iñarritu mexikarrak arrakasta handia eskuratu eban 'Amores perros' film gogor eta indartsuari esker. Horren ondorioz, zuzendariak eta Guillermo Arriaga gidoilariak Hollywoodera salto egin eta bertan Oscar sarietarako makina bat izendapen lortu dituan lana aurkeztu deuskue. Pelikula honetan patuak loturiko hiru personen bizimodu gogor eta mingarria azalduko deusku, gizakion minik handi eta mingotsena agiri-agirian jarriz. '21 grams' drama gogor eta bortitza da, aparteko interesik ez ei dauen gidoi bat zuztarretik aldatzeko gauza izan dana. Amaierara ailegau arte, flash back-ez ...

Hogei zinegilek film kritikoa errodau eta M-14 baino lehenago estreinauko dabe

Bizkaie! 2004-02-16 00:00   Zinemea
'‘Hay motivo'’ film honetan Prestige, Irakeko gerra, euskal gatazkea, zigor kode barria, inmigrazinoa, langabezia eta gaurkotasuneko bestelako gaiak be jorratuko dira. Wyoming-ek gogora ekarri dauen legez, 'eurek korneta eta klarina joz eta milaka emonaldi-ordu erabiliz kontetan deuskue zer dagoan ondo; guk, ostera, ordubete besterik ez dogu eskatzen. Atzean partidu politikorik ez dagoanez, lehenengo eta behin TVEra joko dogu, gure kate publikoa dalako'. Ganera, azpimarratu gura izan dau 'hauteskundeei eragiteko modu bat baino gehiago, herritarrak defendatu eta ikusten doguna adierazoteko modua ...

Calendar girls

Bizkaie! 2004-02-01 00:00   Zinemea
Chris eta Annie adiskide on-onak dira, euren izakerak oso desbardinak izanagaitik be. Yorkshire Dales-eko herri txiki baten bizi dira, baina euren bizimodu lasaia errotik aldatuko da Annie-ren gizona bizienak jota hilten danean. Herriko andra alkarteko kide aktiboa izanda, Chris herriko ospitalerako fondoak batzeko proiektu baten sartuko da buru-belarri. Ideia oso tradizionala izango da, egutegi bat egitea, baina ukutu bitxi eta zelebrea emongo deutsie. Filmean berrogeita hamar urte inguruko andrak izango dira protagonistak, biluzik eta udagoieneko sexuadalidadeaz pozarren, konbentzionalismoetatik harantzago. Ez ...

Oscarren izendapenetan Eraztunen Jauna erregea

Bizkaie! 2004-02-01 00:00   Zinemea
Eta ezusteko gehiago Alejandro Gonzalez Iñarritu mexikarrak Hollywood-en egindako lehenengo filmak, '21 gramo' izenekoak, kategoria bitan sailkatzea lortu dau, bigarren mailako antzezlerik onenaren kategorian (Benicio del Toro) eta aktoresarik onenaren sarian (Naomi Watts), hatan be. Bien bitartean, Brasilgo 'Jainko bako Uria' filmak aurkezpen ekitaldira hurreratutako ikusle guztiak harritu zituan, lau hautagaitza eskuratu zitualako, horren barruan zuzendarik onenaren sarirako kategoria (Fernando Meirelles). Azken buruan, izendapenak egiteko ekitaldia Frank Pierson Akademiako zuzendariak eta Sigourney Weaver antzezleak aurkeztu eben. Dana dala, zezeilaren 29ra ...

The last samurai

Bizkaie! 2004-01-15 00:00   Zinemea
Lantzean behin Hollywood-ek bere buruari begiratzeari itxi eta ikuspegia beste kultura eta gizarte zahar eta oparoagoetara bideratzen dau. Horreetariko bat, duda barik, Japoniako gizartea da, munduko beste guztiak legez, historiako ibilbide luzean birtute eta hutsuneak pilatzen joan dana, baina, gaur egun be globalizazinoaren ezinbesteko eraginak gorabehera, karisma handiko izakereari eusten deutsona. Film honen hari nagusia, beraz, zahar eta barriaren arteko dikotomia horretan datza. Nathan Algren kapitaina (Tom Cruise) ekialdeko herrialde honetara ailegauko da XIX. mendearen amaieran, bertako soldaduak arma eta ...

Finding Nemo

Bizkaie! 2004-01-15 00:00   Zinemea
Marlin arrainak desagertutako semea topetako odiseak ez deusku deskantsetan itxiko segundo bakar baten be. Eta ez nabil erritmo bizi baten ganean berba egiten, ezpada film honetan agiri diran milaka zehetasun eta bereizgarriren inguruan; izan be, fikzinoa ona izan daiten, egoera batetik bestera eroan behar gaitu, pelikulearen harian konturatu barik murgilduz. Pelikulearen arduradunek lan digital hau bereiztu dabe Disneyren film klasikoetatik, sorkuntza behar ikusgarria eginaz; era horretara, ez dabe izaki antropomorfiko arrarorik behar izan, gure gizartearen isla metaforiko bat egin ahal ...