Burdina

Bizkaie! 2005-12-16 00:00   Antxinakoak Geurera
Indar barriak Hori holan izanda, burdinoletako langileak konturatu ziran suak indar handiagoa behar ebala eta horretarako auspoak be handiagoak izan behar zirala. Auspo horreek mobiduteko, gizonen indarra baino zeozer gehiago behar zan. Ganera, labeetatik burdina gordinik atarakeran, mailuen bitartez burdin gordin hori landu behar zan eta mailu handiak behar ziran burdina hobeto lantzeko. Eta horreek mobiduteko be, ez zan nahikoa gizakien indarra. Beraz, buruari bueltak emon eta gero konturatu ziran urak emoten ebala indarra bai auspoa zein mailuak mobiduteko. Mailuen ...

Burdina

Bizkaie! 2005-12-09 00:00   Antxinakoak Geurera
Indar barriak Hori holan izanda, burdinoletako langileak konturatu ziran suak indar handiagoa behar ebala eta horretarako auspoak be handiagoak izan behar zirala. Auspo horreek mobiduteko, gizonen indarra baino zeozer gehiago behar zan. Ganera, labeetatik burdina gordinik atarakeran, mailuen bitartez burdin gordin hori landu behar zan eta mailu handiak behar ziran burdina hobeto lantzeko. Eta horreek mobiduteko be, ez zan nahikoa gizakien indarra. Beraz, buruari bueltak emon eta gero konturatu ziran urak emoten ebala indarra bai auspoa zein mailuak mobiduteko. Mailuen ...

Eragile baten omenez

Bizkaie! 2005-12-02 00:00   Antxinakoak Geurera
Asier Madarieta, Abertzaletasunaren Museoko teknikaria

Eragile baten omenez

Bizkaie! 2005-11-25 00:00   Antxinakoak Geurera
Asier Madarieta, Abertzaletasunaren Museoko teknikaria

Bizkaiko kutxen sorrerea

Bizkaie! 2005-11-18 00:00   Antxinakoak Geurera
Asier Madarieta, Abertzaletasunaren Museoko teknikaria

Bizkaiko kutxen sorrerea

Bizkaie! 2005-11-11 00:00   Antxinakoak Geurera
Asier Madarieta, Abertzaletasunaren Museoko teknikaria

Euskal zientzilarien aitzindaria

Bizkaie! 2005-11-04 00:00   Antxinakoak Geurera
Asier Madarieta, Abertzaletasunaren Museoko teknikaria

Euskal zientzilarien aitzindaria

Bizkaie! 2005-10-28 00:00   Antxinakoak Geurera
Asier Madarieta, Abertzaletasunaren Museoko teknikaria

Modearen menpe

Bizkaie! 2005-10-21 00:00   Antxinakoak Geurera
Erromatarrak eta Bisigotuak Euskal Herrian zehar ibili ziraneko kontakizunetan zera esaten jaku jaka eta jantzien ganean: orkatiletan larruzko kordoiak erabilita batzen ebiezan prakak euskaldunek. Oinak babesteko auntzaren larruagaz egindako sandaliak erabilten ebezen. Azkenik, ganetik ardiaren laneaz egindako mantea edo kapatxua erabilten eben. Erdi Aroko sasoi honetan erabilten ziran kapatxu honeek, mendeak aurrera joan ahala ‘kapusaia’ legez ezagutzen ziranak. Kapusaia, normalean, artzainek erabilitako kapa edo pontxo antzekoa zan. Zulo bakarra eukan aurrealdean burua sartzeko eta ardien larruagaz egindakoa zan. Euriaren kontrako ...

Modearen menpe

Bizkaie! 2005-10-14 00:00   Antxinakoak Geurera
Erromatarrak eta Bisigotuak Euskal Herrian zehar ibili ziraneko kontakizunetan zera esaten jaku jaka eta jantzien ganean: orkatiletan larruzko kordoiak erabilita batzen ebiezan prakak euskaldunek. Oinak babesteko auntzaren larruagaz egindako sandaliak erabilten ebezen. Azkenik, ganetik ardiaren laneaz egindako mantea edo kapatxua erabilten eben. Erdi Aroko sasoi honetan erabilten ziran kapatxu honeek, mendeak aurrera joan ahala ‘kapusaia’ legez ezagutzen ziranak. Kapusaia, normalean, artzainek erabilitako kapa edo pontxo antzekoa zan. Zulo bakarra eukan aurrealdean burua sartzeko eta ardien larruagaz egindakoa zan. Euriaren kontrako ...

Bilboko Kontsuladua

Bizkaie! 2005-10-07 00:00   Antxinakoak Geurera
XVI. mendea izan zan onena Bilboko Kontsuladuarentzat. Urte horreetan itxasontziz egindako merkatal tratuak ugaldu egin ziran eta honek etekin handiak ekarri ebazan Bilbo eta Bilbotarrentzako zein Bizkaia guztirako. Espainiako Erregeek egindako gerrateak be ezin izan ebezan tratu eta onura guzti horreek oztopatu. XVII. mendean, Kontsuladuaren lanak beherakadatxua izan eban baina XVIII. mendeak haize hobeak ekarri ebazan. Erakundeak berak be, Bilbon San Anton eleizaren alboan eukan lursail batean berreregi eban egoitzea. Eraikinean, ganera, Bilboko udaletxeak be jarri eban egoitza barria. Beraz ...

Bilboko Kontsuladua

Bizkaie! 2005-09-30 00:00   Antxinakoak Geurera
XVI. mendea izan zan onena Bilboko Kontsuladuarentzat. Urte horreetan itxas ontziz egindako merkatal tratuak ugaldu egin ziran eta honek etekin haundiak ekarri ebazan Bilbo eta Bilbotarrentzako zein Bizkaia guztirako. Espainiako Erregeek egindako gerrateak be ezin izan ebezan tratu eta onura guzti horreek ostopau. XVII. mendean, Kontsuladuaren lanak beherakadatxua izan eban baina XVIII. mendeak haize hobeak ekarri ebazan. Erakundeak berak be, Bilbon San Anton elizaren alboan eukan lursail batean berreraiki eban egoitza. Eraikinean, ganera, Bilboko udaletxeak be jarri eban egoitza barria ...

Banketxe baten porrota

Bizkaie! 2005-09-23 00:00   Antxinakoak Geurera
Azkenean, holan konpondu zan Credito de la Unión Minera Banketxearen porrota. Hortik aurrera, Aldundiek itun barria negoziau behar izan eben Madrilen eta eztabaidatu zan egoeratan ezatabaidatuta, Itun barri hau ez zan bape ona izan euskaldunontzat, batzar horretan eta eztabaidetan parte garrantzia izan eban Horacio Etxebarrieta enpresarioak hilebete batzuk geroago onartu eban moduan. Asier Madarieta, Abertzaletasunaren Museoko teknikaria

Banketxe baten porrota

Bizkaie! 2005-09-16 00:00   Antxinakoak Geurera
Azkenean, holan konpondu zan Credito de la Unión Minera Banketxearen porrota. Hortik aurrera, Aldundiek itun barria negoziau behar izan eben Madrilen eta eztabaidatu zan egoeratan ezatabaidatuta, Itun barri hau ez zan bape ona izan euskaldunontzat, batzar horretan eta eztabaidetan parte garrantzia izan eban Horacio Etxebarrieta enpresarioak hilebete batzuk geroago onartu eban moduan. Asier Madarieta, Abertzaletasunaren Museoko teknikaria

’Euzko’ bonbea

Bizkaie! 2005-09-09 00:00   Antxinakoak Geurera
Laborategian asmautako gauzen artean bonba bat egoan, ‘Euzko’ izenez bataiatu ebena. 1936ko irailaren 27an itzelezko bonbardeaketa jasan eban Bilbok. Bostehun bonba-suegile bota ebezan Bizkaiko uriburuan. Horreetatik 127 geratu ziran eztanda egin barik eta Delicadok zuzentzen eban laborategira eroan ebezan. Bertan, aztertu eta eztanda ez egiteko izandako arazoak ikusi ziran. Ikusitakoa aztertu eta gero aldaketa batzuk egitea pentsau eben euskaldunek. Egindako aldaketakaz urrian bonba barriak egin eta probak hasi ziran, zelako eragina euken ikusteko asmoz. ‘Euzko’ bonbea be suegilea zan eta ...

’Euzko’ bonbea

Bizkaie! 2005-09-02 00:00   Antxinakoak Geurera
Laborategian asmautako gauzen artean bonba bat egoan, ‘Euzko’ izenez bataiatu ebena. 1936ko irailaren 27an itzelezko bonbardeaketa jasan eban Bilbok. Bostehun bonba-suegile bota ziran Bizkaiko uriburura. Horretatik 127 geratu ziran eztanda egin barik eta Delicadok zuzentzen eban laborategira eroan ebezan. Bertan, aztertu eta eztanda ez egiteko izandako arazoak ikusi ziran. Ikusitakoa aztertu eta gero aldaketa batzuk egitea pentsau eben euskaldunek. Egindako aldaketekaz urrian bonba barriak egin eta probak hasi ziran, zelako eragina euken ikusteko asmoz. ‘Euzko’ bonbea be suegilea zan eta ...

Inpernuko sua

Bizkaie! 2005-08-26 00:00   Antxinakoak Geurera
Asier Madarieta, Abertzaletasunaren Museoko teknikaria

Inpernuko sua

Bizkaie! 2005-08-19 00:00   Antxinakoak Geurera
Asier Madarieta, Abertzaletasunaren Museoko teknikaria

Arrats beran, bide barrijen maitale kutuna

Bizkaie! 2005-08-12 00:00   Antxinakoak Geurera
Asier Madarieta, Abertzaletasunaren Museoko teknikaria

Arrats beran, bide barrijen maitale kutuna

Bizkaie! 2005-08-05 00:00   Antxinakoak Geurera
Asier Madarieta, Abertzaletasunaren Museoko teknikaria