Mahoma mendira ez badoa...

Erabiltzailearen aurpegia Alex Uriarte 2017-03-13 16:44

Zaletasuna edo forofotasuna etxeko etarte-etartera eroaten dabenak be badagoz.

Metaforaz metafora itzulpenaren bila (III)

Erabiltzailearen aurpegia Ardi Txikia Beti Bildots 2017-03-09 08:23

Etxeko idazle batenetik dakarguz gaur itzulpena antzeratzeko metaforak eta itzulpenari buruzko gogoetak, hain zuzen bere, Harkaitz Canorenetik.

Zagozen lekuan

Erabiltzailearen aurpegia Alex Uriarte 2017-02-28 23:07

Mendiak -baita kirolak bere, eta biziteak bere bai- arpegi biko txanponalango izakerea dauka. Alde batetik, barre egiten deusku eta geure zoriontasuna erneten. Baina mendiak badauka bestelango arpegi baltz eta krudel bat, eta gehien gura doguna beragaz eroan leike, betiko kenduz.

Metaforaz metafora itzulpenaren bila (II)

Erabiltzailearen aurpegia Ardi Txikia Beti Bildots 2017-02-28 12:13

Aurreko asteko zerrendea luzatu guran gatoz gaur, itzulpena eta itzultzaileak definiduteko erabili izan diran metaforak eta konparazinoak kolekzinora batu guran.

Trump gora eta behera

Erabiltzailearen aurpegia Mundua Konpondu Guran 2017-02-23 10:20

Ikusiko dogu noraino ailegetan dan Donald Trump, baina ez dakit nik atzerrian bere kontrako mobimentuek eta berbek ez ete daben Trumpen irudia indartuko, ahuldu beharrean.

Ignorantziaren enkarnazinoa (II)

Erabiltzailearen aurpegia Alex Uriarte 2017-02-21 22:52

Arinagoko artikuluan esandakoaren harira, giza ignorantzia zer puntutaraino heldu leitekeen ikusteko akats edo errata historikoen zerrendea egin gura izan dot.

Erabiltzailearen aurpegia Eneko Zuloaga 2017-02-20 16:02

Ez dot ulertzen zergaitik daukan adanismoak halango indarra gure artean, eta ez dot ulertzen zertan laguntzen deutsan adanismo bilatu horrek bertsogintzearen ekosistemeari. Txapelketearen formatu barria ez da hain barri Bizkaian: eskualderen baten behintzat ondo ezagutu genduan 2015ean.

http://www.bertsozale.eus/eu/bizkaia/albisteak/gaur-hasiko-da-kopleruek-2015
http://bizkaie.biz/komunitatea/miren-ibarluzea/1462895157814

Erantzuna | BeƱat Vidal: 'Gure bertsogintzearen ekosistemea osasuntsu dagoala erakusten dau Taldekako Txapelketeak'

Metaforaz metafora itzulpenaren bila (I)

Erabiltzailearen aurpegia Ardi Txikia Beti Bildots 2017-02-20 11:28

Blog honetara sarri ekarri doguz itzultzea, itzulpena eta itzultzaileak definiduteko edo deskribatuteko baliatu izan diran metaforen ingurukoak. Bildumagilearen harra barru-barrura sartuta, beste moltsotxu bat eginda, pitxien kaxan sartu dodaz; eta hemen erakutsi gura neuke bildumatxua, berbak eta metaforak bildumazaleen azoketara eroan ezin dirala ta.

Ignorantziaren enkarnazinoa (I)

Erabiltzailearen aurpegia Alex Uriarte 2017-02-14 21:13

XXI. mende aurrerakoi baina batzuetan atzerazale honetan, sarri jazo behar ez litzatekenaren aztarren garbi-garbiak ikusi leitekez. Ereserkien mundua kirolarenean txertatzerakoan kasuko, barregurea edo/eta tristezia sortuten dituen egoerak ernetzen dira.

1998ko Ibilaldiaren akorduak 2017an

Erabiltzailearen aurpegia Ardi Txikia Beti Bildots 2017-02-13 11:51

Sarri bere sarri ailegetan jakuz sareetatik mezu, argazki, txiste eta bideoak. Iragazi egiten doguz, batzuri paso, besteri irri… Batzuk zer diran bere begiratu barik borrau egiten doguz; eta, beste batzuk, ostera, hunkitu egiten gaitue, pentsauarazo… eta, kasuren baten zeozer idaztera bere eroaten gaitue; halantxe suertau jat sakelakoan Zer da ibilaldia? Ibilaldia 98 izeneko bideoa joka hasi danean.

Gaurko egun batez...

Erabiltzailearen aurpegia Alex Uriarte 2017-02-06 23:42

Enbidiak, guzur hankamotzek eta negozioek 8000 metroko hegaldiak egin leikiez.

Esan gauza politak be umeai

Erabiltzailearen aurpegia Ardi Txikia Beti Bildots 2017-02-02 16:22

Sarri ondo esanak eta eginak berez berez halan behar dabela eta goratu beharrik ez dagoala uste izaten da; umeek txarto esandakoak zein egindakoak zuzentzeko, barrez, atoan erreakzionetan dabe nagusiek. Bada, gogoaratu egizu umeai gauza politak bere esan behar jakiezala.

Zirraragarritasunaz...

Erabiltzailearen aurpegia Alex Uriarte 2017-01-28 22:25

Benidormen, entrenamendu plan titaniko baten erdian eta urtarrilaren 28 buruzuri batean, 6 orduko entrenamendu egun baten ostean hausnartzen diranak.

EkoLinguA eztabaida-saioak (eta VI)

Erabiltzailearen aurpegia Ardi Txikia Beti Bildots 2017-01-23 10:18

EkoLinguA eztabaida-saioetako gogoetakaz akabetan joateko, irakaslegaien arteko gogoeten artean oro har arretea jo eta arduratuta itxi naben kontu batzuk ekarri gura neukez oraingo honetan.

Podium kontuez gabizala...

Erabiltzailearen aurpegia Alex Uriarte 2017-01-12 21:16

Azafatena kirol munduan genero bereizketeak daukan aztarrenik bistakoenetakoa, zabalduenetakoa eta polemikoenetakoa da duda bage.