Ekitearen ordainsaria

Erabiltzailearen aurpegia Alex Uriarte 2018-11-14 11:15

Umetan erakutsi euskuen mutilek ezin dabela negarrik egin —zoritxarrez—, baina zer pasetan da txapeldunakaz?

Idaztea: galzorizko ogibidea

Erabiltzailearen aurpegia Alex Uriarte 2018-11-12 13:21

Ez dakit zergaitik, baina guztiz normaltzat joten dogu norbanako bat medikuarenera joatea, gorputzean gatxen bat daukanean...

Komunikabideetatik ate

Erabiltzailearen aurpegia Alex Uriarte 2018-11-09 16:31

Euskaraldiak, prentsak, hedabideek edo sare sozialek dan-dana okupetan dabela dirudien honetan, badira euskereanganako militantzia edo borondatea modu isilean erakusten daben heroi gitxi batzuk.

Denboran aurrera, pisuan gora

Erabiltzailearen aurpegia Alex Uriarte 2018-11-07 11:23

Obesidade edo gizentasun morbidoaren kontua gai indibiduala, norbanakoari jagokona dala buruan sarrarazoten saiatuagaitik, ezin leiteke ezelan be ahaztu afera guztiz soziala dala.

Zirkua elitearentzat, ogia herriarentzat

Erabiltzailearen aurpegia Alex Uriarte 2018-11-05 23:36

Kulturearen leihoak biztanleriari edegitea beharrezkotzat joten dogun honetan, ez ete doguz derrigorrezkoak diran ateak zarratzen sarritan?

Ez bata, ez bestea

Erabiltzailearen aurpegia Alex Uriarte 2018-11-02 18:07

Atzo, etxeko danakaz Domu Santu eguneko mezan nengoala, nire buru barruko sasi-pentsamendu antropologiko batek estali eban abadearen sermoi aspergarria.

Ahanzturarako hiru disko

Erabiltzailearen aurpegia Alex Uriarte 2018-10-31 16:57

Disko batzuk madarikatuta dagoz, ez izan zalantzarik

Antzerki politikoaren olgetea

Erabiltzailearen aurpegia Alex Uriarte 2018-10-29 12:29

Espektakuluari abesten deutso Garik; eskandaluari, barriz, Rafaelek. Eta halantxe gabiz: Espainiar Estaduan eskandaluz eskandalu; euskaldunok, aldiz, espektakuluari begira.

8.000 metroko altuerako farmaziak

Erabiltzailearen aurpegia Alex Uriarte 2018-10-26 12:19

Alpinismoaren aita pontekoak, Reinhold Messner ahalguztidunak, ez dauka zalantza txikerrenik be: mediku bat behe kanpalekura joango balitz eta bertakoen odol-laginak hartu, mendizaleen % 90 kokoteraino dopauta doala ondorioztatuko leuke.

Poesia idaztea

Erabiltzailearen aurpegia Alex Uriarte 2018-10-24 15:13

Olerki bat idaztearen zutabea behera botateko nahitaezkoak diranen zerrendan, hasikeran, ez daukazu deus: daukazu boligrafo herdoildu bat, daukazu zalantza-itsaso bat, daukazu halako misterio-irrika txiker moduko bat.

Negurako aterpea

Erabiltzailearen aurpegia Alex Uriarte 2018-10-22 16:26

Negu aroak beti sortu izan ditu sentimen oso ezbardinak nigan, beharrezkoa dozun baina, aldi berean, minbera jatzun zera hori lez.

Erabiltzailearen aurpegia Alex Uriarte 2018-10-22 16:22

Eskerrik asko gazte bati astelehen buruzuri hau argitutearren, benetan! Jarraituko dogu.

Erantzuna | Labezomorroei

Etarren amek

Erabiltzailearen aurpegia Alex Uriarte 2018-10-19 17:47

Lehengoan, Bilbotik Santurtzira arteko metro-bidaia egiten nengoala, Espainiar Estaduko telebista-kate batek atarako daben saio barria —La víctima número 8 izenekoa, edo holako zeozer, oker ez banabil— iragarten eban kartela ikusi neban, eslogan deigarri bategaz.

Labezomorroei

Erabiltzailearen aurpegia Alex Uriarte 2018-10-17 16:48

Pertsonaia estandarrak eta homogeneoak izatea puri-purian dagoan gizarte honetan, sarritan, rara avis bat nazela deritxot; izan be, arraroa da, zoritxarrez, desbardina danarentzat erabilen dogun adjektibo kalifikatibo ohikoena.

Urriaren 11ren osteko egun hori

Erabiltzailearen aurpegia Alex Uriarte 2018-10-16 01:00

Urriaren 12an, hau da, joan zan eguenean, telebistearen aurrean harrapatu ninduan indar armaduen desfilearen hasikereak, gaur egun TVErentzat egutegiko jarduerarik inportanteenetakoa izan leitekeenak.