Zifren aroa

Erabiltzailearen aurpegia Alex Uriarte 2018-11-26 23:27

Velon izeneko enpreseak txirrindularitzearen munduko sprinterik bizkorrenen datuak batu ditu, behin errepideko denporaldia amaitutzat emon ostean. 

Rosaren itzulerea

Erabiltzailearen aurpegia Alex Uriarte 2018-11-23 11:00

Akzino garaiak jada urrun geratu jakuz, orain ekintza horreen guztien ganeko hausnarketeak hartu behar dau erdigunea.

Telefonotik zoroetxera

Erabiltzailearen aurpegia Alex Uriarte 2018-11-21 13:06

Picasso maisuak gbe egiten eban: ez eutsien margozten ixten eta, horrenbestez, garbitu barri egozan izarak barriro pintetan zituan.

Mozorro musikaldun politikea

Erabiltzailearen aurpegia Alex Uriarte 2018-11-19 17:04

Musikea ez da —eta ezin leiteke inoz izan— komenidu danean erabilteko politika-estrategia edo kanpaina-baliabidea.

Tuneleko John Lennon

Erabiltzailearen aurpegia Alex Uriarte 2018-11-16 13:19

Alarguna da, hiru seme-alaba ditu eta tuneleko John Lennon lez ezagutzen dabe urian.

Ekitearen ordainsaria

Erabiltzailearen aurpegia Alex Uriarte 2018-11-14 11:15

Umetan erakutsi euskuen mutilek ezin dabela negarrik egin —zoritxarrez—, baina zer pasetan da txapeldunakaz?

Idaztea: galzorizko ogibidea

Erabiltzailearen aurpegia Alex Uriarte 2018-11-12 13:21

Ez dakit zergaitik, baina guztiz normaltzat joten dogu norbanako bat medikuarenera joatea, gorputzean gatxen bat daukanean...

Komunikabideetatik ate

Erabiltzailearen aurpegia Alex Uriarte 2018-11-09 16:31

Euskaraldiak, prentsak, hedabideek edo sare sozialek dan-dana okupetan dabela dirudien honetan, badira euskereanganako militantzia edo borondatea modu isilean erakusten daben heroi gitxi batzuk.

Denboran aurrera, pisuan gora

Erabiltzailearen aurpegia Alex Uriarte 2018-11-07 11:23

Obesidade edo gizentasun morbidoaren kontua gai indibiduala, norbanakoari jagokona dala buruan sarrarazoten saiatuagaitik, ezin leiteke ezelan be ahaztu afera guztiz soziala dala.

Zirkua elitearentzat, ogia herriarentzat

Erabiltzailearen aurpegia Alex Uriarte 2018-11-05 23:36

Kulturearen leihoak biztanleriari edegitea beharrezkotzat joten dogun honetan, ez ete doguz derrigorrezkoak diran ateak zarratzen sarritan?

Ez bata, ez bestea

Erabiltzailearen aurpegia Alex Uriarte 2018-11-02 18:07

Atzo, etxeko danakaz Domu Santu eguneko mezan nengoala, nire buru barruko sasi-pentsamendu antropologiko batek estali eban abadearen sermoi aspergarria.

Ahanzturarako hiru disko

Erabiltzailearen aurpegia Alex Uriarte 2018-10-31 16:57

Disko batzuk madarikatuta dagoz, ez izan zalantzarik

Antzerki politikoaren olgetea

Erabiltzailearen aurpegia Alex Uriarte 2018-10-29 12:29

Espektakuluari abesten deutso Garik; eskandaluari, barriz, Rafaelek. Eta halantxe gabiz: Espainiar Estaduan eskandaluz eskandalu; euskaldunok, aldiz, espektakuluari begira.

8.000 metroko altuerako farmaziak

Erabiltzailearen aurpegia Alex Uriarte 2018-10-26 12:19

Alpinismoaren aita pontekoak, Reinhold Messner ahalguztidunak, ez dauka zalantza txikerrenik be: mediku bat behe kanpalekura joango balitz eta bertakoen odol-laginak hartu, mendizaleen % 90 kokoteraino dopauta doala ondorioztatuko leuke.

Poesia idaztea

Erabiltzailearen aurpegia Alex Uriarte 2018-10-24 15:13

Olerki bat idaztearen zutabea behera botateko nahitaezkoak diranen zerrendan, hasikeran, ez daukazu deus: daukazu boligrafo herdoildu bat, daukazu zalantza-itsaso bat, daukazu halako misterio-irrika txiker moduko bat.