Euskal jeismoa: erraz konpontzeko gatxa (I)

Xabier Kintana Euskaltzain Osoa Bizkaie K Bizkaierara Moldatua 2007-02-20 01:00   Euskerea berbagai

Euskerazko jeismoak, nire ustez, erdal jatorri garbia dauka, hau da, inguruko erderen berezitasun fonetikoengaitik kutsatzen ari jaku.