Bertsotan  IV. urtea // 93. zenbakia

Ume bardingoak


Ume bardingok daukez
gurosok dustiz zur:
"botellón"ak bustiten
deu-te ainbet mustur…
nik pekatu aunditzet
eztekot geurporgeur:
guk ezkendun edaten
juergan hainbeste ur!

Gaztek edaten deure
ligatuteaiti,
berez lotzorrak dire,
para nai berbati…
ollosko ta ollandak
alkarren atzeti,
miñe bustidu ezkero
fazillau de beti.

Ume bardingok diruz
eskastxu dabiltzez;
zelan konpontan dire?
EROSKIre joanez
eta bonbiletati
txurrunplin eginez;
ketoak dire, baie
iñuzenteak ez!

Gaztek eztire, barrez,
alkoliko utzek,
errebesalarrixe
emotentze artzek,
aiti nastetan dotzez
edateko dultzek;
bedarbako arririk
ez dau jaten auntzek!

Lantzen edaten deure
neurriz bere larren,
ordun zabuke dabiz
iñozkorik txarren;
itzelezko katuez
txarto paseu arren,
ikisten deure larrak
ze kalte dakarren.

Bedarra erretea
geur modan pareu de,
baie porroan alden
ona da trague;
neurribako edanak,
geuze segurue,
tripe jodiko dotzu,
porroak burue!

Gaztetxuei etzea
lotzen dake txiker,
etze biortzen deure
ainbet kalebazter;
batutean porazuz
amaikatxu bider,
lagunak eiten deurez
txurrutari esker.

Etzera etorkeran
zelau alkol atza!
Komuneti paseute
dandarrez oirantza,
baie, guroso lagun,
ez gero deskantza!
Amen asten da zeure
egiteko latza.

Biaramun goxean
eztau zeresanik,
argie ixetu ta
bentanak zabalik,
altzeu gazte alperra
oieti botarik
t´imini beharrien
arrenkura barik.

Ume bardingoeri
esan in ber dake
Don Simon ez dogule
ardauten alkate,
Kokakolea dala
tuerken lubrikante,
ta biek bat eginte
ezkontza desastre!

Erakutzi ber dake
gur´eskola zarra:
beskarin ardau ona,
ostien pattarra
eta erremate lez
nai bada bedarra:
Kubati ekarriko
puru bet, edarra!

Alandaze, gazteok!,
inketu gogoan:
azunberdike ez sartu
"kali-a" kolkoan;
ikisi neurtu ezkero
alkola agoan,
ondo bizi leikela
ta urte askoan.

Joseba Santxo

Honezkero, urtero legez, San Antontxu bertso-sariketea antolatu dau Mungiko Bertso-eskoleak eta ia urtero legez, Joseba Santxok irabazi dau atzera bizkaierazko bertso onenen saria. Gai ezaguna, bertso pikaroak. Leidu eta gozau!

Xabier Paia